• TH_B_Vinh_Binh-CTH_e00dc158aa
 • Trần Thị Bích Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939279138
  • Email:
   thuan_c1bvinhbinhct@angiang.edu.vn
 • Hồ Thanh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Y tế
  • Điện thoại:
   0366541362
  • Email:
   thanhnguyen020494@gmail.com
 • Lê Thị Châu Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên TVTB
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0377761253
  • Email:
   phichomoi@gmail.com
 • Trịnh Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên TPT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984022657
  • Email:
   diemtrinh@gmail.com
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 263