• TH_B_Vinh_Binh-CTH_e00dc158aa
 • Sun Ngọc Tầng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989426500
  • Email:
   sunngoctang@gmail.com
 • Trần Nhất Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914013398
  • Email:
   tntrinhag1991@gmail.com
 • Võ Văn Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0384455580
  • Email:
   utbvb996@gmail.com
 • Phan Văn Tôi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0983998238
  • Email:
   toiphan8238@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0367020953
  • Email:
   haibvb1969@gmail.com
 • Nguyễn Phước Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0385475210
  • Email:
   nguyenphuoctrong205@gmail.com
 • Đỗ Thị Hoàng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởngkhối 1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988909114
  • Email:
   hoangoanhag79@gmail.com
 • Trần Thị Bích Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939279138
  • Email:
   thuan_c1bvinhbinhct@angiang.edu.vn
 • Phạm Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 4
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0778193519
  • Email:
   phuong68bvb@gmail.com
 • Huỳnh Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 2
  • Điện thoại:
   0374515084
  • Email:
   thanhhuyen82ct@gmail.com
 • Lê Phước Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0981199162
  • Email:
   lephuoctrung.tieuhocvb@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hồ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0387038962
  • Email:
   hobvb2018@gmail.com
 • Huỳnh Thị Yến Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0396041168
  • Email:
   yenoanhbvb2018@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0988057019
  • Email:
   nguyenthikimlai1979@gmail.com
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 263